Dejavnosti

Že več kot 20 let s 100 sodelavci urejamo parkiranje, upravljamo poslovne in stanovanjske objekte ter varujemo ljudi in premoženje.
Citius, altius, fortius

Parkirišča

Informacije o dejavnosti

Več...

Upravljanje nepremičnin

Informacije o dejavnosti

Več...

Varovanje

Informacije o dejavnosti

Več...

O podjetju

Informacije o podjetju

Več...

Parkirišča

Vodimo in skrbimo za parkirne hiše in parkirišča:


NOVO NOVO NOVO
- parkirišče TUN - Dunajska 22, Ljubljana - (01) 58-97-860 ali igor.stojkovic(at)parks1.si
parkirišče se nahaja za gaspodarskim razstaviščem
Kliknite za obrazec VLOGA
Kliknite za obrazec CENIK

- parkirna hiša MODRI KVADRAT - Davčna ulica, Ljubljana - (01) 42-01-850...Kliknite za obrazec VLOGA
- parkirna hiša FDV-DPL-FU - Kardeljeva ploščad, Ljubljana - (01) 58-05-610...Kliknite za obrazec VLOGA
- parkirišče EF - Kardeljeva ploščad, Ljubljana - (01) 58-92-657...Kliknite za obrazec VLOGA
- parkirna hiša GH LITOSTROJ - Litostrojska cesta, Ljubljana - (01) 58-97-860 ali igor.stojkovic(at)parks1.si...Kliknite za obrazec VLOGA
- parkirna hiša GH POLJANSKA - Poljanska cesta, Ljubljana - (01) 58-97-860 ali igor.stojkovic(at)parks1.si...Kliknite za obrazec VLOGA
......info(at)parks1.si   (01) 43-64-168

Upravljanje nepremičnin

Upravljamo stanovanjske in poslovne objekte, ter za vaše ime izvajamo vse obračune in plačila.


Nadziramo pravilnost računov dobaviteljev, zbiramo podatke o porabljeni količini vode, toplotne energije, popišemo števce za električno energijo, razdelimo obratovalne stroške in o vsem redno obveščamo zbor lastnikov.
Izvajamo sklepe, ki jih sprejmete na zborih lastnikov, skrbimo za objekt v okviru zakonskih določil, predlagamo vzdrževalna in investicijska dela, sklicujemo letne zbore lastnikov in pripravimo gradiva.
Zagotavljamo, da skupni prostori nemoteno služijo svojemu namenu.

info(at)parks1.si   (01) 58-97-851

Varovanje

S področja varovanja izvajamo


fizično varovanje ljudi in premoženja, požarno, obhodno, intervencijsko varovanje, varovanje z operaterjem RTG naprave za pregled prtljage in ostalih pošiljk, varovanje in upravljanje garaž ter varovanje javnih zbiranj.
Usposobljeni smo za delo s centralnimi nadzornimi sistemi, nudimo tudi Varnostno nadzorni center, ki ga izvaja pogodbeni izvajalec.

info(at)parks1.si   (01) 58-97-871

O podjetju

Naše podjetje ni največje, niti ni najstarejše. Smo pa visoko profesionalni in vedno korektni.
Ni dovolj, če misliš da si najboljši. Najboljši si, ko ti to povedo stranke.
Hvala, ker nam to poveste.


Parks 1, d.o.o.   Vilharjeva cesta 27   SI - 1000 Ljubljana
info(at)parks1.si   (01) 58-97-860
ID za DDV: SI97060194
MŠ: